Cenník-Letiská

Bratislava       180€

Brno                170€

Katowice         170€

Košice              210€

Piešťany          110€

Poprad            130€

Schwechat      200€